DYREOMSORG

Trives du sammen med dyr? Har du lyst til å lære mer om dyrene vi omgir oss med? Da er dette linja for deg. Ta et år på Evje Folkehøgskole og linja Dyreomsorg.

Besøksgårder

Vi er tett knyttet opp mot flere besøksgårder rundt skolen og vil ta del i den daglige driften av gårdene og stell av dyrene. Du kommer til å lære hvordan katte-og hundepensjonater drives.

Sammen med dyrene

Du skal naturligvis få sjansen til å ri og være sammen med hester og å dra på hundekjøring. Målet vårt er at du skal få jobbe tett med dyr og lære om dyr.

HER ER NOE AV DET DU VIL VÆRE MED PÅ

  • Dyrestell
  • Hundetrening
  • Være sammen med og lære om terapihunder
  • Førstehjelp for dyr og mennesker
  • Adferdslære
  • Lære om dyrepsykologi
  • Ridning
  • Innblikk i hvordan dyrevernorganisasjoner arbeider
  • Alt som har med sauedrift å gjøre: sanking, klipping, lamming
  • …og selvsagt masse kosing med dyrene!

HVEM PASSER LINJEN FOR?

Dyreomsorg passer for alle som trives sammen med dyr og som vil lære mer om samspillet mellom dyr og mennesker.

Banker hjertet ditt for dyr? Lær mer om dyrene vi omgir oss med. Jobb tett med både kjæledyr og bruksdyr. Lær om dyreatferd, dyrepsykologi og førstehjelp. Velkommen til Evje Folkehøgskole og linja Dyreomsorg