Klima, miljø og bærekraft

Lær hvordan du kan leve miljøvennlig og ta bærekraftige valg i hverdagen.

Ta et år på Evje folkehøgskole, og søk på linja Klima, miljø og bærekraft. 

Bærekraft

Vi lever i et overflodssamfunn med bruk og kast, og dystre klimarapporter. Det er bare en ting å gjøre: Å ruste oss med kunnskap og verktøy for å lære å tenke og leve grønt!

På denne linja fordyper vi oss i sentrale miljøemner. I samarbeid med ulike faggrupper og organisasjoner bygger vi kunnskap om dagsaktuell forskning. Vi diskuterer klima- og miljøspørsmål, og drøfter hvordan dine valg i hverdagen påvirker miljøet rundt deg. Gjennom linjas hverdagspraksis, opplevelser og aktiviteter lærer du å ta bærekraftige valg. 

 Bærekraft og mennesker

Linja har et mål om at du skal bli bedre til å skape den endringen du ønsker å se i verden. For å påvirke verden, må du først lære å tenke kritisk og forstå hvordan verden og mennesker henger sammen. 

Vi skal i løpet av skoleåret bidra i felleskapet ved å stille opp som frivillige for å hjelpe eller glede andre. Du kommer til å lære om endringsprosesser, bærekraft og aktivisme. Vi skal gjøre en forskjell for klima og miljø ved å bli mer bevisste på vår rolle i verden og ta bedre valg for oss selv og verden i hverdagen.

HER ER NOE AV DET DU KAN OPPLEVE OG LÆRE:

 

  • Å stille og drøfte dagsaktuelle klima- og  miljøspørsmål
  • Å ta bærekraftige forbrukervalg
  • Miljøbevisst matkultur
  • Å drive gjenbruksstasjon
  • Redesign av klær og ting
  • Reparasjon og nyttige DIYs
  • Bærekraftig naturforvaltning og landbruk

 

 

 

HVEM PASSER LINJEN FOR?

Linja for deg som brenner for miljø, og ønsker verktøy og kunnskap til leve bærekraftig og miljøvennlig i vårt forbrukssamfunn. Du er samfunnsengasjert, og vil gjøre konkrete bærekraftige valg. 

 

Velkommen til deg som ønsker kunnskap om verden vi lever i og hvordan du kan bli med på å gjøre en forskjell.

Spørsmål? Kontakt oss på post@evjefhs.no