Ledige stillinger

 STIPENDIATER SØKES TIL EVJE FOLKEHØGSKOLE

 

Evje folkehøgskole er en helt ny skole som tar imot våre første elever høsten 2019 (26 august).

Vi kan følgelig ikke rekruttere stipendiater fra egne rekker og leter derfor etter dere som har erfaring fra folkehøgskole eller lignende. For skoleåret 2019/20 har vi 5 ledige stipendiatstillinger.

Som stipendiat er du spesiell for oss på folkehøgskolen. Du skal være elev samtidig som du i enkelte sammenhenger skal jobbe i team. I andre sammenhenger jobber du sammen med linjelærer og noen ganger er det du som er leder og ansvarlig. Du skal være tydelig, entusiastisk, lærevillig og like å ta på deg utfordringer.

Et år som stipendiat ved Evje Folkehøgskole vil inneholde:

  • Teoretisk og praktisk ledertrening sammen med rektor/inspektør og kontorleder
  • Praksis som elev og medhjelper på en linje med linjelærer som veileder
  • Arrangere egne «stipp-kvelder»
  • Arrangere og igangsette ulike miljøtiltak på skolen og i skolen sitt nærområde
  • Praksistrening knyttet til aktiviteter på ettermiddag og kveldstid med veiledning
  • Ansvarsoppgaver som kan innbefatte tilsyns-avlastning og oppfølging av elever med ekstra behov
  • Praktiske medhjelper for skolen sine ansatte

Kan dette være noe for deg? Send din søknad til post@evjefhs.no så snart som mulig (løpende opptak)! 

Ta gjerne kontakt med rektor, Aslak Brekke (91693675 / ajb@evjefhs.no) for mer informasjon.