Ledige stillinger

Evje Folkehøgskole er etablert på Evjemoen i Evje og Hornnes kommune. Evje ligger sentralt til i indre Agder som første kommune i vakre Setesdal og med gode forbindelser både mot Stavanger og Oslo. Det er gode kollektivforbindelser og kort vei til Kristiansand. Skolen er en frilynt folkehøgskole med plass for 112 elever og er organisert som et ideelt aksjeselskap. Skolen har en spennende profil med fokus på «Livsstil – mestring – deltakelse». Som en av 3 folkehøgskoler i Norge har Evje Folkehøgskole 16 års grense for våre elever, ca. ¼ elever er under 18 år. Skolen har vært i drift siden 2019, og vi er opptatt av å bygge en god og solid skolekultur hvor alle ansatte er innstilt på å gi elevene våre et fantastisk skoleår!   

Vi har for tiden to ledige stillinger, med søknadsfrist 10. mars 2021:

1. Assisterende rektor

2. Linjelærer, Stressfri Skaperglede

1. Assisterende rektor

Vi ønsker oss en assisterende rektor som er minst like glad i å møte elever, som å sitte på
kontoret. Stillingen har inntil 50% undervisning. Utover elevmøter og undervisning, har
assisterende rektor en inspektørrolle, med ansvar for å sikre kvaliteten på pedagogisk
planleggingen og videreutviklingen av en nyoppstartet skole.

Vi søker deg som:

 • Har erfaring fra skoledrift, folkehøgskole eller ledelse
 • Har god kjennskap til folkehøgskolens egenart og samfunnsansvar
 • Har høyere utdanning eller relevant arbeidserfaring
 • Solid pedagogisk kompetanse
 • Fordel med interesse og kompetanse i markedsføring på sosiale medier
 • Er en synlig leder som involverer som skaper engasjement og gir tillit i møte med elever og medarbeidere

Vi legger vekt på at:

 • Du er en engasjert og motiverende leder som kan utvikle skolen sammen med dyktige medarbeidere
 • Du har stor arbeidskapasitet, pågangsmot, er fleksibel og trives i en hektisk hverdag
 • Du er inkluderende, trygg og trives sammen med ungdom
 • Du har godt humør og evne til å skape et godt samarbeidsklima
 • Har kjennskap til Evje og innlandet på Agder
 • Personlig egnethet

Ansvarsområde

 • Inspektør er rektors stedfortreder
 • Ansvar for pedagogisk planlegging, fagtilbud, timeplaner, årsplan, vikarer, vaktlister, seminarer, fraværsføring, permisjoner, kvalitetsarbeid, informasjon mm
 • Ansvarlig for arbeidsfordeling og oppfølging av pedagogisk personell
 • Informasjon til elever, inntaksansvarlig, turansvarlig mm.
 • Inntil 50% undervisning

Søknadsfrist 10 mars 2021

Nærmere opplysninger om stillingen gis av rektor Aslak Brekke, telefon 91 69 36 75

Søknad sendes med CV, til Evje Folkehøgskole v/ rektor, e-post: ajb@evjefhs.no

Tiltredelse: 1 august 2021

2. Linjelærer, Stressfri Skaperglede

Vi søker nå en linjelærer til linjen Stressfri Skaperglede, og som vil være med og utvikle både linja og Evje Folkehøgskole. Vi ønsker at skolen vår skal ha en bærekraftig profil som tar på alvor vår tids klima- og miljøutfordringer. Et «kreativt verksted» vil derfor også ha et fokus på gjenbruk, redesign og andre kreative muligheter som kan gjøre miljøbevissthet til noe som er både spennende og meningsfullt. Vi søker deg som:

 • Har solid faglig bakgrunn fra skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Har forståelse for folkehøgskolens egenart og mandat i samfunnet
 • Har høyere utdanning innen relevante fag eller solid relevant erfaring
 • Er synlig og involverer deg, skaper engasjement og gir tillit i møte med elever og medarbeidere
 • Er genuint interessert og engasjert i linjetematikken
 • Gode samarbeidsevner

Vi legger vekt på at:

 • Du er engasjert og motiverende og ivrer etter å utvikle skolen sammen med dyktige medarbeidere
 • Du har stor arbeidskapasitet, pågangsmot, er fleksibel og trives i en hektisk hverdag
 • Du er inkluderende, trygg og trives sammen med ungdom
 • Du har godt humør og evne til å skape et godt samarbeidsklima
 • Du er en kreativ og skapende person som evner å gjøre linja til noe unikt og spesielt

Ansvarsområde

 • Lede, utvikle og administrere linja
 • Kontakt og oppfølging av samarbeidspartene
 • Oppfølging, ansvar og omsorg for linjeelevene
 • Faglig og pedagogisk ansvarlig for alt undervisningsarbeid på linjen
 • Ansvarlig for utvikling og rekruttering til linjen
 • Sammen med hele staben bidra til å bygge og utvikle en solid og slitesterk skolekultur

Nærmere opplysninger om stillingen gis av rektor Aslak Brekke, telefon 91 69 36 75

Søknad sendes med CV, til Evje Folkehøgskole v/ rektor Aslak Brekke. E-post: ajb@evjefhs.no 
Søknadsfrist: 10. mars 2021

NB! Med søknaden ønsker vi at du sender en skisse/beskrivelse av hvordan du ser for deg utviklingen av faget og linjen. Ikke en avhandling, men en skisse!

I tillegg ønsker vi å vite om du har andre fag du kunne tenke deg å undervise i. Det være seg fellesfag eller valgfag.

 

 

Åpne søknader, timelærere og vikarer:

Hvis du ønsker å melde interesse for å jobbe hos oss om behovet oppstår, kan du sende en mail til rektor på ajb@evjefhs.no med søknad og CV. Fortell litt om deg selv, din kompetanse og hva du ønsker å bidra med!