Ledige stillinger

 

STIPENDIATER SØKES TIL EVJE FOLKEHØGSKOLE

Evje folkehøgskole er en helt ny skole som tar imot våre første elever høsten 2019 (26 august).

Vi kan følgelig ikke rekruttere stipendiater fra egne rekker og leter derfor etter dere som har erfaring fra folkehøgskole eller lignende. For skoleåret 2019/20 har vi 5 ledige stipendiatstillinger.

Som stipendiat er du spesiell for oss på folkehøgskolen. Du skal være elev samtidig som du i enkelte sammenhenger skal jobbe i team. I andre sammenhenger jobber du sammen med linjelærer og noen ganger er det du som er leder og ansvarlig. Du skal være tydelig, entusiastisk, lærevillig og like å ta på deg utfordringer.

Et år som stipendiat ved Evje Folkehøgskole vil inneholde:

 • Teoretisk og praktisk ledertrening sammen med rektor/inspektør og kontorleder
 • Praksis som elev og medhjelper på en linje med linjelærer som veileder
 • Arrangere egne «stipp-kvelder»
 • Arrangere og igangsette ulike miljøtiltak på skolen og i skolen sitt nærområde
 • Praksistrening knyttet til aktiviteter på ettermiddag og kveldstid med veiledning
 • Ansvarsoppgaver som kan innbefatte tilsyns-avlastning og oppfølging av elever med ekstra behov
 • Praktiske medhjelper for skolen sine ansatte

Søknadsfristen er satt til 15 juli 2019.

Ta gjerne kontakt med rektor, Aslak Brekke (91693675) eller inspektør, Siri Moen (95703835) for mer informasjon.

 

Ledig stilling som Lønns- og Personalmedarbeider i 50% stilling:  

Evjeklinikken A/S ble etablert på Evjemoen i 2004 og er ledende innen konservativ behandling av sykelig overvekt Klinikken har behandlingsavtaler med Helse Sør – Øst.

Evje Folkehøgskole AS er under etablering og starter sitt første elevkull i august 2019.

Vi skal utvide vår stab med følgende fagområde: Lønns- og personalmedarbeider (50%).

Vi søker fagutdannet lønn og personalmedarbeider i 50% stilling som skal betjene både klinikk  og skole.  

Vesentlig erfaring fra slikt arbeid kan kompensere for manglende utdanning. 

Arbeidet består av:  

 • oppfølging av sykemeldte i samarbeid med NAV og ledere i organisasjonen.
 • lønn
 • ferie/fraværregistreringer
 • personaloppgaver

Vi vektlegger:

 • Fleksibilitet
 • Gode samarbeids– og kommunikasjons-egenskaper
 • Initiativrik og løsnings-orientert
 • Stor arbeidskapasitet
 • Pålitelig
 • Faglig dyktig
 • Personlig egnethet

For ytterligere informasjon, ta kontakt på tlf 92838161 eller på

E-post til:  atm@evjeklinikken.no

Kortfattet søknad med CV sendes til: post@evjeklinikken.no eller pr post, innen 28.06.2019