Ledige stillinger

Evje Folkehøgskole er etablert på Evjemoen i Evje og Hornnes kommune. Evje ligger sentralt til i indre Agder som første kommune i vakre Setesdal og med gode forbindelser både mot Stavanger og Oslo. Det er gode kollektivforbindelser og kort vei til Kristiansand. Skolen er en frilynt folkehøgskole med plass for 112 elever og er organisert som et ideelt aksjeselskap. Skolen har en spennende profil med fokus på «Livsstil – mestring – deltakelse». Som en av 3 folkehøgskoler i Norge har Evje Folkehøgskole 16 års grense for våre elever, ca. ¼ elever er under 18 år. Skolen har vært i drift i ett år, og vi er opptatt av å bygge en god og solid skolekultur hvor alle ansatte er innstilt på å gi elevene våre et fantastisk skoleår!   

 

Linjelærer Solidaritet & Bærekraft (100%)

Vi søker en linjelærer for den helt nye linjen vår, Solidaritet & Bærekraft. Linjen skal ha praktisk fokus på FN`s bærekraftmål og menneskerettigheter/menneskeverd. Linjen skal bidra til at elevene løfter blikket ut over seg selv og blir utfordret i møte med ulike mennesker, samfunnet og en verden i endring (se linjebeskrivelse på https://www.folkehogskole.no/skole/evje/solidaritet-barekraft). Du må ha et genuint engasjement for tematikken og en brennende iver etter å dele kunnskap og engasjement med elevene. Linjen er helt ny og du må være kreativ og trives med nybrottsarbeid.

Vi søker deg som:

 • Har høyere utdanning innen relevante fag, pedagogikk eller omfattende relevant arbeidserfaring
 • Har faglig bakgrunn fra skole eller folkehøgskole
 • Har forståelse for folkehøgskolens egenart og mandat i samfunnet
 • Er synlig, involverende og engasjert
 • Gir tillit i møte med elever og medarbeidere
 • Er genuint interessert og engasjert i linjetematikken
 • Har gode samarbeidsevner i en hektisk skolehverdag

Vi legger vekt på at:

 • Du har drivkraft og ivrer etter å utvikle skolen sammen med dyktige medarbeidere
 • Du er fleksibel og kan undervise i andre fagområder (gjerne kreative fag)
 • Du har stor arbeidskapasitet, pågangsmot, er fleksibel og trives i en hektisk hverdag
 • Du er inkluderende, trygg og trives sammen med ungdom
 • Du har godt humør og evne til å skape et godt samarbeidsklima
 • Du må kunne fremlegge politiattest

Ansvarsområde

 • Lede, utvikle og administrere linja
 • Organisere linjeaktivitet med fokus på læring gjennom aktivitet og opplevelser
 • Kontakt og oppfølging av samarbeidspartene (institusjoner, organisasjoner osv.)
 • Oppfølging, ansvar og omsorg for linjeelevene
 • Faglig, økonomisk og pedagogisk ansvar for alt undervisningsarbeid på linjen
 • Ansvar for utvikling og rekruttering til linjen
 • Sammen med hele staben bidra til å bygge og utvikle en solid og slitesterk skolekultur

 

Tiltredelse: 1. aug, eller etter nærmere avtale

Nærmere opplysninger om stillingen gis av rektor Aslak Brekke, telefon 91 69 36 75 eller ass.rektor, Katharina Skavoll, telefon 90 99 97 45.

Søknad sendes med CV og referanser til Evje Folkehøgskole v/rektor Aslak Brekke. E-post: ajb@evjefhs.no 

Søknadsfrist: 25 mai

NB! Med søknaden ønsker vi at du sender en skisse/beskrivelse av hvordan du ser for deg oppbygging og utviklingen av faget og linjen. Ikke en avhandling, men en skisse!

I tillegg ønsker vi å vite om du har andre fag du kunne tenke deg å undervise i. Det være seg fellesfag eller valgfag.