PSYKOLOGI

Lær mer om hvorfor vi er så forskjellige og likevel så like, bli kjent med deg selv og andre. Ta et år på Evje Folkehøgskole og linja Psykologi.

Yoga

Lær deg å finne din gode sinnstemning. Jobb praktisk med mennesker og bli kjent med deg selv og andre. Fine samtaler sammen i gruppepsykologi. Livsglede!

Sjel og sinn

Tenker du noen gang på hvordan du skulle ønske du var? Kan alle handlinger forklares? Dette er store spørsmål som ikke er lette å svare på. Vi håper at du etter et år hos oss vet litt mer om hvordan mennesker er satt sammen, hva som former oss, hvorfor vi gjør som vi gjør og litt mer om hvem du er og hva som er viktig for deg.

HER ER NOE AV DET DU VIL VÆRE MED PÅ

 • motivasjon
 • gruppepsykologi
 • indre og ytre påvirkning
 • sorg og kriser
 • familie
 • barnevern
 • rasisme
 • ekstremisme
 • rett og galt
 • praksis i barnehage/andre institusjoner
 • leksehjelp til barn og unge
 • aktiviteter for flyktninger
 • aktivitetskvelder for psykisk utviklingshemmede
 • fysisk og psykisk helse

HVEM PASSER LINJEN FOR?

Psykologi passer for alle som vil vite mer om hva som får oss til å fungere både alene og sammen med andre, og som har lyst til å snakke om de store spørsmålene i livet.

Er du nysgjerrig på den du er, og hvordan du er blitt du? Lær mer om hvorfor vi er så forskjellige og likevel så like! Velkommen til Evje Folkehøgskole og linja Psykologi