SOLIDARITET & BÆREKRAFT

Dette er linja for deg som ønsker å løfte blikket utover deg selv og la deg utfordre i møte med ulike mennesker, samfunnet og en verden i endring.

Ta et år på Evje Folkehøgskole og linja Solidaritet & Bærekraft!

Solidaritet og samhold

«Målet med undervisningen er å få elevene til å elske verden så mye at de vil ta ansvar for den!» (sitat av Hannah Arendt). 

En ansvarlig livsstil og et solidarisk fellesskap gir bærekraftige samfunn. På denne linja vil du lære hvordan vi alle kan bidra til en bedre verden. 

Bærekraftig livsstil 

Bli med på en reise i eget, hverandres og andres liv. La deg utfordre av samfunnet du er en del av.

Du vil møte mange nye mennesker gjennom besøk på institusjoner og i ulike hjelpeorganisasjoner på Evje og i Agder.

Linjen er helt ny og du vil derfor få en unik mulighet til å forme den i samarbeid med linjelærer og de andre elevene.

Sammen skal vi skape et lærerikt og utviklende år med masse gøy og moro, samtidig som vi skal utfordre oss selv og lære i møte med andre mennesker.

Vi vil møte mange ulike mennesker i ulike situasjoner, blant annet flyktninger, rusavhengige, innsatte i fengsel, eldre, mennesker med psykiske lidelser, fattige familier, alvorlig syke, sørgende, troende / ikke troende.

DETTE VIL DU LÆRE MER OM:  

  • Fordommer og fremmedfrykt
  • Undertrykkelse og utenforskap
  • Psykisk helse, selvbilde og selvtillit
  • Personlig utvikling
  • Øko- og klimapsykologi
  • Sosiologi
  • Kultur
  • Miljø & Natur
  • Bærekraftig levemåte
  • God matkultur

HVEM PASSER LINJEN FOR?

Solidaritet & Bærekraft passer for alle som vil bli tryggere og bedre rustet til å møte og jobbe med andre mennesker. Ved utdanning innen omsorgsyrker eller frivillig arbeid vil denne linja gi deg nyttig erfaring. 

Har du noen spørsmål? Kontakt oss på post@evjefhs.no!  

 

Velkommen til Evje Folkehøgskole og linja Solidaritet & Bærekraft!