SOLIDARITET & SOSIALT ARBEID

Dette er linja for deg som ønsker å løfte blikket utover deg selv og la deg utfordre i møte med ulike mennesker, samfunnet og en verden i endring.

Ta et år på Evje Folkehøgskole og linja Solidaritet & Sosialt arbeid

Solidaritet og samhold

Solidaritet & Sosialt arbeid er linja for deg som ønsker å la deg utfordre av samfunnet du er en del av, komme bak fasaden og tett innpå mennesker i ulike livssituasjoner. 

 

Gjennom året vil vi besøke forskjellige institusjoner og hjelpeorganisasjoner på Evje og i Agder. Her vil du treffe de ansatte eller frivillige, som brenner for å bidra. Ikke minst får du innblikk i dagliglivet til mennesker som på en eller annen måte trenger hjelp, støtte og medmenneskelighet, og høre deres historie.

Vi vil møte et mangfold av mennesker:

 • flyktninger
 • rusavhengige og pårørende
 • vold i nære relasjoner
 • innsatte i fengsel og livet utenfor murene
 • mennesker med psykiske lidelser
 • psykisk utviklingshemmede
 • døve
 • rullestolbrukere
 • fattige familier
 • alvorlig syke
 • sørgende
 • troende/ikke troende.
 • eldre mennesker

DETTE VIL DU LÆRE MER OM:  

 • Demokrati og deltagelse
 • Menneskerettighetene
 • Fordommer og fremmedfrykt
 • Undertrykkelse og utenforskap
 • Psykisk helse, selvbilde og selvtillit
 • Personlig utvikling
 • Sosiologi
 • Kultur

HVEM PASSER LINJEN FOR?

Solidaritet & Sosialt arbeid passer for alle som vil bli tryggere og bedre rustet til å møte og jobbe med andre mennesker. Ved utdanning innen omsorgsyrker eller frivillig arbeid vil denne linja gi deg nyttig erfaring.

Har du noen spørsmål? Kontakt oss på post@evjefhs.no

 

Velkommen til Evje Folkehøgskole og linja Solidaritet & Sosialt arbeid!