Personvern og Cookies

Evje Folkehøgskole er forpliktet til å behandle personopplysninger fra våre søkere, elever og brukere på en forsvarlig måte. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilken data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker det til.

Evje Folkehøgskole er underlagt norsk lov, og vi følger til enhver tid de gjeldende regler for personopplysninger og behandling av disse. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte bruker, med mindre noe annet er spesifisert.

Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet

 

 • Rektor ved Evje Folkehøgskole er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på vegne av skolen.
 • Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å ivareta personvernet når de håndterer personopplysninger, enten elektronisk eller manuelt.

Evje folkehøgskole bruker ulike eksterne datasystemer og nettsteder for behandling og oppbevaring av personopplysninger. Dette inkluderer systemer som WisWeb, folkehogskole.no og Uni economy. Elevsøkere, elever, tidligere elever, ansatte og andre brukeres personopplysninger lagres i WisWeb og i fysiske permer som oppbevares i låste skap hos administrasjonen.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med driften av folkehogskole.no, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun de aktuelle folkehøgskolene og underleverandører som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Elevsøkere:

 • Dette lagres: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, statsborgerskap, kjønn, linjevalg, opplysninger om fravær, skolekarakterer, særskilte helseopplysninger, attester og referansepersoner

 • Formål: Administrere søknaden og innhente nok informasjon til at vi kan behandle søknaden.


Elever:

 • Dette lagres: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, statsborgerskap, kjønn, linjevalg, opplysninger om fravær og særskilte helseopplysninger, opplysninger om elevens underveis- og sluttevalueringer, bilder, film og lydfiler.

 • Formål: Administrere skoleoppholdet og rapportering av kursvirksomheten til utdanningsdirektoratet og statens lånekasse for utdanning, jf. lov om folkehøgskoler og forskrifter til denne.

 • Publisering: Skolen vil ikke publisere bilder, film lydfiler og tekst av deg uten at du har gitt samtykke til dette.

 • Formål: Markedsføring av skolen.


Elevers foreldre/foresatte:

 • Dette lagres:Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse

 • Formål: I tilfelle noe alvorlig skulle hende eleven samt sende ut invitasjoner til arrangement i skolens regi det skoleåret du er foreldre/foresatt til en elev ved skolen.


Tidligere elever:

 • Dette lagres: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, statsborgerskap, kjønn, linjevalg, opplysninger om fravær, vitnemål, bilder

 • Formål:

  • Hvis det oppstår et ønske fra deg om å få tilsendt nytt vitnemål eller utskrift fra karakterprotokollen som kun gjelder deg.

  • Å kunne sende ut invitasjon til elevstevner.

  • De som ønsker det kan også få tilsendt meldingsblad og annen informasjon til skolevenner.

  • Du kan når som helst reservere deg mot å motta informasjon fra skolen.


Søkere på stillinger:

 • Dette lagres:Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, alder, statsborgerskap, kjønn, cv, vitnemål, attester og referansepersoner

 • Formål: Vurdere og administrere søknaden.Opplysningerslettes etter at skolen ikke har bruk for dem lengre.


Ansatte:

 • Dette lagres:Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, statsborgerskap, kjønn, sykefraværsopplysninger, lønn- og skatteopplysninger, bilde, film

 • Formål: Administrere ansettelsesforholdet.


Tidligere ansatte:

 • Dette lagres:Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilde.

 • Formål:

  • Å kunne sende ut invitasjon til elevstevner.

  • De som ønsker det kan også få tilsendt meldingsblad og annen informasjon til skolevenner.

  • Du kan når som helst reservere deg mot å motta informasjon fra skolen.


Skolens styremedlemmer:

 • Dette lagres:Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer

 • Formål: Kalle inn til styremøter, sende møtereferater og annen relevant informasjon fra skolen samt kunne oppgi til foretaksregisteret de personopplysninger registeret etterspør.


Øvrige kontaktpersoner for skolens eierorganisasjo
n:

 • Dette lagres:Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

 • Formål: Opprettholde nødvendig og tjenlig korrespondanse.


Leverandører:

 • Dette lagres:Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kontonummer.

 • Formål:Opprettholde kundeforhold og behandling av faktura.


Øvrige samarbeidspartnere:

 • Dette lagres:Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse

 • Formål:Opprettholde nødvendig og tjenlig korrespondanse.


Leieboere/leietakere:

 • Dette lagres:Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kontonummer.

 • Formål:Administrere leieforholdet.


Gjester:

 • Dette lagres:

 • Formål:I tilfelle en krisesituasjon ved skolen som for eksempel brann.


Gjesteforelesere:

 • Dette lagres:Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kontonummer.

 • Formål:Opprettholde nødvendig og tjenlig korrespondanse samt behandling av faktura.

 

Evje Folkehøgskole behandler personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser, i tråd med personvernforordningens artikkel 6.1.b.

Vi analyserer brukermønstre på vårt nettsted for å forbedre brukervennligheten. Vi bruker Google Analytics, men ingen informasjonskapsler knyttes til enkeltpersoner. Du samtykker i bruken av informasjonskapsler ved å besøke nettstedet, men kan trekke tilbake samtykket i nettleserinnstillingene.

Evje Folkehøgskole deler ikke personopplysninger med andre med mindre det er rettslig pålagt.

Du har rett til å få opplyst fra oss hvilke personopplysninger som vi har registrert om deg. Dersom de er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve at opplysningene rettes eller slettes i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dersom du ønsker å få informasjon om hva slags type opplysninger som er registrert om deg, ønsker innsyn/retting/sletting i det som er registrert om deg, eller har generelle spørsmål om behandlinger av personopplysninger ved Evje folkehøgskole, kan du ta kontakt med oss på post@evjefhs.no

Skroll til toppen