Robust!

Vi vil skape et trygt og godt miljø for læring og mestring.

Ta et år på Evje folkehøgskole, og søk på linja Robust!

 Sammen kommer vi videre!

Ved å gå et år på linja Robust blir du en del av et inkluderende skolemiljø hvor vi i hverdagen legger vekt på samhold, fellesskap og det å ta hverdagen tilbake.

På linja reiser vi ut på forskjellige ekskursjoner med eget opplegg kun for deg, hvor fokuset er å utvikle erfaringer som er gode å ha i hverdagen, men også i arbeidslivet. Vi besøker blant annet Dyreparken, Hodne Gård hvor du får erfaring med redskap og verktøy og vi besøker også andre spennende steder hvor du vil få muligheten til å utfordre seg selv. 

Bli mer rustet!

Du vil bli inkludert i en ordinær skoledag sammen med de andre elevene i blant annet fellesfag og valgfag. 

I løpet av året skal du trene på ulike hverdagsutfordringer som klesvask, døgnrytme, matrutiner og romvask. Du lever tett sammen med de andre på internatet og må også trene på å utfordre deg selv sosialt. 

Robusthet er begrepsmessig det motsatte av sårbarhet. Som sårbarhet handler robusthet om hvordan påkjenning og stress (risikokilder) vil kunne gi konsekvenser for noe som er av verdi for oss mennesker. Konsekvensene kan være knyttet til for eksempel liv og helse, miljø og/eller økonomiske verdier.

 

Vil du lese mer om denne linjen?  Les videre på folkehogskole.no

HVEM PASSER LINJA FOR?

Målet vårt er at etter et år på Robust vil du være mer rustet til å kunne komme tilbake til en normal skolehverdag igjen.

 

Velkommen til deg som ønsker å bygge deg selv, både fysisk og psykisk!

Spørsmål? Kontakt oss på post@evjefhs.no